Bateria

Horari

Dijous, entre les 18 i les 20h.

Preu

20€/h.

Descripció

Taller orientado a l’aprenentatge rítmic-musical.