Com funcionem

Funcionem

Per articular les diferents activitats i iniciatives ens estructurem en tres àrees d’actuació, cadascuna coordinada per una persona de referència:RAI Art, RAI Tallers, RAI Eficmus.

De forma transversal a l’entitat i per qüestions estructurals hi ha dues figures: RAI Coordinació i RAI Administració.

Finalment el projecte RAI Kafeta, també transversal, s’encarrega de gestionar la cuina i el bar associatiu. Tots i totes les socixs tenen dret a votar i decidir les línies estratègiques generals d’associació. Per això l’assemblea general és el nostre màxim òrgan regulador. A més de les convocatòries ordinàries i extraordinàries que se celebren durant l’any, cada dos dijous es reuneix l’equip de coordinadors per gestionar el dia a dia d’associació.