Implica’t

voluntariatParticipar com voluntari a RAI significa implicar-se en un projecte juvenil que treballa en xarxa a nivell comunitari, ciutadà i internacional enfocat al foment d’activitats culturals, educatives i artístiques.

Què puc fer com a voluntari@ de RAI?

 • Donar suport logístic general als cabarets, festa major i esdeveniments públics.
 • Acompanyar al tècnic de teatre en les tasques de gestió de l’escenari (so i llum) i manteniment.
 • Donar suport a taquilla en els horaris d’espectacles al local.
 • Col·laborar en la gestió del buc d’assaig.
 • Donar un cop de mà en el manteniment del local.
 • Col·laborar per millorar la comunicació externa de l’entitat (pàgina web de RAI,  traduccions, newsletter, etc.) i amb material fotogràfic.
 • Difusió de material promocional (flyer, díptics, cartells) a altres espais culturals del barri i de la ciutat.
 • Participació en reunions de xarxes de segon a nivell ciutadà amb altres entitats col·laboradores.

Què puc gaudir com a voluntaRAI?

 • Participar en activitats formatives i projectes a nivell local i internacional.
 • Possibilitat de fer cursos i tallers artístics gratuïtament que organitza RAI.
 • Tenir accés gratuït a les activitats de l’agenda cultural de RAI.
 • Possibilitat d’usos de l’espai per desenvolupar el teu projecte cultural.

Drets del voluntaRAI

 • Rebre informació, orientació i suport quan es comença el voluntariat i de manera permanent.
 • Participar activament en l’entitat.
 • Assegurança contra possibles accidents i malalties derivats directament de l’exercici de l’activitat voluntària.
 • Respecte i reconeixement pel valor social de la contribució del voluntariat.

Compromisos del voluntaRAI

 • Complir els compromisos adquirits amb el projecte en el qual s’integri la persona, respectant les finalitats i la seva normativa.
 • No divulgar ni publicar dades personals de les persones usuàries, treballadores i altres voluntaris a les quals es tingui accés durant la vinculació a RAI
 • Participar en les reunions informant sempre les persones de l’equip de coordinació de qualsevol cosa rellevant amb el funcionament de l’entitat.
 • Actuar de forma diligent i solidària.
 • Participar en l’organització de manera concreta per a les activitats i funcions confiades.
 • Seguir les instruccions adequades a les finalitats que s’imparteixin per desenvolupar l’activitat encomanada.

Coordinació

rai-coordinacio@raiassociacio.org