La Màquina Llibre

Descripció

La màquina del llibre és un joc poètic-expressiu, individual i col·lectiu, d’improvisació teatral, que descansa sobre el soport de l’escena. Una combinació de teatre i poesia. Mentres furtem els retalls de la poesia que descansen en els fulls, construïm mitjançant l’afectació dramàtica una musicalitat escènica.

A qui va destinat

El taller està destinat principalment a persones de teatre o arts escèniques, no excloent, el format del taller està organitzat per a tota mena de públic amb o sense experiència prèvia ni límit d’edat.

Calendari

Del 8 d’abril al 24 de juny.

Dia i hora

Dilluns, de 19 a 22h.

Preu

45€

Objetius

  • Comprendre els conceptes principals del mètode de la Màquina de “Pompeyo Audivert”.
  • Incorporar la tècnica de la màquina del llibre per a investigar una forma de producció de la paraula en un sentit poetitzant.
  • Poder treballar la paraula des d’una afectació (física) dramàtica.
  • Reconèixer un segment de producció i les seves transicions en la improvisació.
  • Poder construir una escena mitjançant la improvisació incorporant els conceptes apresos.

Metodologia

Treballarem amb lectures, improvisacions individuals i col·lectives. Treballarem també amb textos d’autor i de les persones assistents.

Material necessari

Recomanable, llibreta i roba còmoda.

El tallerista

Bernardo Romano, Actor. Es formà en arts dramàtiques a la ciutat de Buenos Aires, en diferents espais i amb diferents directors i directores. Centro Cultural Rojas amb Alejandro Casavalle, Teatro San Martín amb Silvio Lang, Teatro Estudio el cuervo de Pompeyo Audivert, El excéntrico de la 18 de Cristina Vanegas. Cursà Llicenciatura en Arts Dramàtiques en Universidad Nacional de las Artes (C.A.B.A.). Formació en clown, en Teatro San Martín con Pablo De Nito.

Inscripcions

Contacta en Bernardo via correu electrònic: bernardopablo.romano@gmail.com; o bé, a través del teléfono: 632706647.