RAIsidencies Artistiques

residenciasRAI ofereix la possibilitat de desenvolupar un projecte de creació en l’àmbit del teatre. El programa pretén fomentar el suport a la creació oferint als artistes recursos infraestructurals i tècnics per portar a terme una activitat de creació. Les residències artistiques són un recurs que permet donar el màxim suport als creadors. RAI posa a disposició del creador o col·lectiu, l’espai i els mitjans tècnics de què disposa per portar a terme la posada en escena i la representació de l’obra. Base de la convocatoria aqui.