Taller de Salsa

Dimarts: de 21 a 22:30h. *

Dijous: de 19:15 a 21h. *

Divendres: de 19 a 20:30h. *

*Per a consultar els nivells i concretar un dia, contacteu amb qualsevol dels tres talleristes que apareixen al flyer.