Teatre de Creació

El taller

Es convida les participants a indagar en el mateix cos, a través del joc, la improvisació i la curiositat, per descobrir i descobrir-nos. Investigarem diferents maneres de crear material escènic, buscant una veu individual, abans de caminar cap a la seva ressonància col·lectiva. Tractarem d’alliberar les possibilitats creatives del nostre cos i la seva comunicació a l’espai i amb les companyes. Utilitzarem diverses dinàmiques i exercicis procedents del teatre físic, del teatre d’objectes, del clown, de la dansa-teatre, de l’expressió corporal, de l’acrobàcia i de l’story-telling.

Objectius

– Explorar el cos com a mitjà d’expressió d’emocions i idees.
– Contribuir al desenvolupament de les capacitats d’expressió verbal, corporal, visual i
musical.
– Descobrir l’expressió des del joc i la imaginació.
– Crear dinàmiques de grup basades en les cures i l’absència de judici.
– Potenciar l’interès, la creativitat, la participació activa i el treball col·laboratiu.
– Realitzar produccions artístiques de forma cooperativa.
– Desenvolupar una actitud positiva i de respecte cap a si mateixa i cap a les altres.

Calendari

Dijous, de 20 a 22h.

Preu

5€/hora.

La professora

Luz Arantza Crespo. Barcelona, 1988.
Actriu (Esad Murcia, 2014). Graduada a Art Dramàtic en l’especialitat de Teatre de Creació. Ha treballat com a actriu en la companyia de teatre itinerant “The ship of fools”. Ha participat en les creacions “Soplo de aire” “Lo mismo más un día” i “Prácticas de una cerda”, dirigida per l’Emilio Manzano. Sota la coordinació de Concha Esteve treballa a creacions com “El color que quieras mientras sea gris” y “Qué di por ciego?”
S’ha format en Clown amb el Pablo Gomis, Pantxi Coves, Piero Partigianoni i Anton Valen. S ́ha forman en dansa Butoh amb Yael Karavan i Tatusumi Hijikata, en Teatre de Creació amb Concha Esteve, Chris Waldwin i Juan Pedro Enrile, i en Teatre Social amb Alicia Reyero, entre d’altres.
Ha treballat com a professora de teatre en diferents col·legis públics. Actualment cursat un postgrau en Teatre Social a l’Institut del Teatre de Barcelona.

 

Vull inscriure’m: contacta les professores a través del contacte que trobaràs al flyer: