Contacte

C/ Carders 12 principal 08003 Barcelona Metro Jaume I 

Tlf. +34.932681321

Alessandra Manetti – Coordinació general: rai-coordinacio@raiassociacio.org

Francisco Rodríguez – Administració: rai-administracio@raiassociacio.org

Equip RAI – Programació: rai-art@raiassociacio.org
Tlf. +34.692104312

Candela Ojeda – Coordinació Tallers: rai-tallers@raiassociacio.org

Guillem Molina – Coordinació tècnica: tecnic@raiassociacio.org

Gustavo Lizarralde – Cuina i decoració: gusina@raiassociacio.org

Olf Villar – Espai social: espaisocial@raiassociacio.org

Mar Merino – Comunicació: comunicacio@raiassociacio.org